top of page

Workshops og forelesninger

Resilience og traumer

Leandra Perrotta tilbyr foredrag om resilience og traumer.

Image by Emiliano Vittoriosi
seksualitet_gr%C3%83%C2%A5_IMG_5158_edit

Intimitet og seksualitet

Erfaringsgrupper er designet for terapeuter som arbeider med seksualitet, og for mennesker som ønsker å utforske sin egen seksualitet i en terapeutisk ramme.

Hvordan oppleves det å delta i BDSM som innvirkning på forholdet?

Basert på sin forskning "How is participating in BDSM experienced as impacting the relationship?" holder Zena Geard foredrag og workshops om den eksistensielle effekten BDSM kan ha på mennesker og par.

Image by Bianca Berg
by%20ALV%C4%B0N%20MAHMUDOV_edited.jpg

Familieterapi og psykodrama

Dette er en erfaringsbasert gruppe der vi integrerer systemisk familieterapi og psykodramatiske prinsipper i hvordan vi jobber med familier og par.

bottom of page